Uudised

VEPA metoodika 18. september kairipirn


VEPA metoodikat rakendatakse Eestis alates 2014/2015. õppeaastast. Üldjuhul  on metoodika kasutusel esimeses kooliastmes. Uuringu tulemused näitavad, et VEPA metoodika mõju laste käitumisele ja vaimsele tervisele on pikaaegne.

Mida laiemalt metoodikat kasutada – näiteks lisaks koolikeskkonnale ka  kodus/kogukonnas, seda paremaid tulemusi on võimalik saavutada. Metoodika ja uuringute kohta saab lugeda: vepa.ee

VEPA metoodika loob positiivse ja keskendumist toetava õhkkonna: toetab sotsiaalsete, emotsionaalsete ja enesekohaste oskuste õppimist. Metoodika koosneb töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine parendab õpilaste oskusi oma käitumist ja emotsioone kontrollida, kaaslastega suhestuda ja neis positiivset märgata ning keskenduda.

VEPA metoodika kasutamine aitab lapsel harjutada püsivust, paremini toime tulla erinevate tunnetega, arvestada rohkem pereliikmetega ning kujundada minapilti. Mänguga saab muuta kohustused meeldivaks ja ennast tundma õppida.

Vanematena on oluline eelkõige tunda huvi lapse tegevuste vastu, pühendada talle aega ning kuulata tema soove. See ei nõua tervet päeva, piisab ka lapsele pühendatud 30 minutist päevas.

VEPA mäng

VEPA mängus õpitakse koostööd, vastutust, keskendumisvõimet ja kohanemist erisituatsioonides. Lapse arengut ja positiivset käitumist on kõige lihtsam toetada läbi MÄNGU. Andes lapsele võimaluse ise mängu juhtida, piiramata selle sisu ega tegevusi, toetame lapse arengut parimal viisil. Vanema ülesanne on mängus osaleda ja keskenduda kuulamisele, tema tegevusi ja fantaasiat toetada. Nii tugevneb vanema ja lapse side ning õpitakse lapse rõõme ja muresid paremini tundma. KUULAN, TOETAN, TUNNEN HUVI!

Käitumist muudab KIITUS  mitte laitus. Soovitud käitumise kujunemiseks on vaja seda harjutada. Konkreetne ja järjepidev tunnustamine ehk kiituste kirjutamine tõstab enesekindlust ja -teadlikkust ning motiveerib. PÜHENDUN, TOETAN, KIIDAN!

VISIOON  aitab täiskasvanutel ja lastel ühtmoodi aru saada, millised on pere/rühma/klassi ootused. Visiooni märgitakse, mida nii lapsed kui vanemad soovivad rohkem ja mida vähem näha, kuulda, tunda ja teha.

VEPA elemendid

  • TAIMER - muudab tegevused huvitavamaks, õpetab aega planeerima ja keskenduma ning pakub lapsele eduelamust
  • NIMEPULGAD -  loovad võrdust, vähendavad ärevust, koondavad tähelepanu ja aitavad jagada ülesandeid
  • MÄRGUANDED - oodatud käitumist kinnistavad peres kokku lepitud käelised ja helilised märguanded
  • MEMME VIGUR - preemiad kinnistavad pingutust ja positiivset käitumist, muudavad igapäevategevused mänguliseks ja lõbusaks.

Vanemaraamat VEPA KODU annab juhiseid, kuidas lapsevanem saab lihtsate võtete abil ja mänguliselt lapse arengut toetada.

Raamatut saab lugeda nutitelefonist või välja printida.

VEPA metoodikat rakendatakse Eestis alates 2014/2015. õppeaastast. Üldjuhul  on metoodika kasutusel esimeses kooliastmes. Uuringu tulemused näitavad, et VEPA metoodika mõju laste käitumisele ja vaimsele tervisele on pikaaegne.

Mida laiemalt metoodikat kasutada – näiteks lisaks koolikeskkonnale ka  kodus/kogukonnas, seda paremaid tulemusi on võimalik saavutada. Metoodika ja uuringute kohta saab lugeda: vepa.ee

VEPA metoodika loob positiivse ja keskendumist toetava õhkkonna: toetab sotsiaalsete, emotsionaalsete ja enesekohaste oskuste õppimist. Metoodika koosneb töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine parendab õpilaste oskusi oma käitumist ja emotsioone kontrollida, kaaslastega suhestuda ja neis positiivset märgata ning keskenduda.

VEPA metoodika kasutamine aitab lapsel harjutada püsivust, paremini toime tulla erinevate tunnetega, arvestada rohkem pereliikmetega ning kujundada minapilti. Mänguga saab muuta kohustused meeldivaks ja ennast tundma õppida.

Vanematena on oluline eelkõige tunda huvi lapse tegevuste vastu, pühendada talle aega ning kuulata tema soove. See ei nõua tervet päeva, piisab ka lapsele pühendatud 30 minutist päevas.

VEPA mäng

VEPA mängus õpitakse koostööd, vastutust, keskendumisvõimet ja kohanemist erisituatsioonides. Lapse arengut ja positiivset käitumist on kõige lihtsam toetada läbi MÄNGU. Andes lapsele võimaluse ise mängu juhtida, piiramata selle sisu ega tegevusi, toetame lapse arengut parimal viisil. Vanema ülesanne on mängus osaleda ja keskenduda kuulamisele, tema tegevusi ja fantaasiat toetada. Nii tugevneb vanema ja lapse side ning õpitakse lapse rõõme ja muresid paremini tundma. KUULAN, TOETAN, TUNNEN HUVI!

Käitumist muudab KIITUS  mitte laitus. Soovitud käitumise kujunemiseks on vaja seda harjutada. Konkreetne ja järjepidev tunnustamine ehk kiituste kirjutamine tõstab enesekindlust ja -teadlikkust ning motiveerib. PÜHENDUN, TOETAN, KIIDAN!

VISIOON  aitab täiskasvanutel ja lastel ühtmoodi aru saada, millised on pere/rühma/klassi ootused. Visiooni märgitakse, mida nii lapsed kui vanemad soovivad rohkem ja mida vähem näha, kuulda, tunda ja teha.

VEPA elemendid

  • TAIMER - muudab tegevused huvitavamaks, õpetab aega planeerima ja keskenduma ning pakub lapsele eduelamust
  • NIMEPULGAD -  loovad võrdust, vähendavad ärevust, koondavad tähelepanu ja aitavad jagada ülesandeid
  • MÄRGUANDED - oodatud käitumist kinnistavad peres kokku lepitud käelised ja helilised märguanded
  • MEMME VIGUR - preemiad kinnistavad pingutust ja positiivset käitumist, muudavad igapäevategevused mänguliseks ja lõbusaks.

Vanemaraamat VEPA KODU annab juhiseid, kuidas lapsevanem saab lihtsate võtete abil ja mänguliselt lapse arengut toetada.

Raamatut saab lugeda nutitelefonist või välja printida.