Kool

Õppeperioodid


2023/2024 õppeaasta õppeperioodid

I periood 1. september 2023 - 03. detsember 2023

II periood 04. detsember 2022 - 10. märts 2024

III periood 11. märts 2024 - 12. juuni 2024

2023/2024 õppeaasta õppeperioodid

I periood 1. september 2023 - 03. detsember 2023

II periood 04. detsember 2022 - 10. märts 2024

III periood 11. märts 2024 - 12. juuni 2024