Sotsiaalteenused

Lapsehoiuteenus


Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või hooldaja)  toimetulekut või töötamist soodustav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Riiklikult rahastatakse läbi kohaliku omavalitsuse sügava ja raske puudega lapse lapsehoiuteenust.

 

Kuressaare Perekodu lapsehoiuteenuse hind on E- R:  6  EUR/tund, 

L- P, riigipühadel, õhtul, öösel 7 EUR/tund.

Sellele lisandub toiduraha (terve päev 4 toidukorda 4, 5 €), mille tasub enamasti lapsevanem.

 

Teenust saab meie poolt täpselt sellisel ajal ja sellises mahus nagu lapsevanemal vaja. Arvestus käib poole tunni täpsusega.

 

Teenuse saamiseks tuleb esitada avaldus kohaliku omavalituse sotsiaaltöötajale/lastekaitsetöötajale ning pidada läbirääkimisi teenuse kasutamise aja suhtes Kuressaare Perekoduga.

Seejärel koostatakse leping kohaliku omavalitsuse otsuse alusel (lapsevanem ja perekodu) vahel, kus täpsustatakse teenuse saamise aeg ja maht.

Teenuse saamiseks võib sõlmida ka kahepoolse lepingu (lapsevanem ja teenuseosutaja) juhul kui lapsevanem tasub ise teenuse eest.

Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või hooldaja)  toimetulekut või töötamist soodustav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Riiklikult rahastatakse läbi kohaliku omavalitsuse sügava ja raske puudega lapse lapsehoiuteenust.

 

Kuressaare Perekodu lapsehoiuteenuse hind on E- R:  6  EUR/tund, 

L- P, riigipühadel, õhtul, öösel 7 EUR/tund.

Sellele lisandub toiduraha (terve päev 4 toidukorda 4, 5 €), mille tasub enamasti lapsevanem.

 

Teenust saab meie poolt täpselt sellisel ajal ja sellises mahus nagu lapsevanemal vaja. Arvestus käib poole tunni täpsusega.

 

Teenuse saamiseks tuleb esitada avaldus kohaliku omavalituse sotsiaaltöötajale/lastekaitsetöötajale ning pidada läbirääkimisi teenuse kasutamise aja suhtes Kuressaare Perekoduga.

Seejärel koostatakse leping kohaliku omavalitsuse otsuse alusel (lapsevanem ja perekodu) vahel, kus täpsustatakse teenuse saamise aeg ja maht.

Teenuse saamiseks võib sõlmida ka kahepoolse lepingu (lapsevanem ja teenuseosutaja) juhul kui lapsevanem tasub ise teenuse eest.