Kool

Kodukord


STHK kodukord

Kallemäe Kooli õpilaste õigused ja kohustused

STHK  õpilase käitumise reeglid

STHK Kuressaare õppehoone õpilase õigused

STHK Kuressaare õppehoone õpilase kohustused

Kallemäe Kooli õpilaste õiguste harta

STHK kodukord

Kallemäe Kooli õpilaste õigused ja kohustused

STHK  õpilase käitumise reeglid

STHK Kuressaare õppehoone õpilase õigused

STHK Kuressaare õppehoone õpilase kohustused

Kallemäe Kooli õpilaste õiguste harta