Kool

Õpilasesindus


Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses tegutseb alates 2015/16 õppeaastast õpilasesindus, mille tegevust reguleerib

,,Kallemäe Kooli õpilasesinduse töökord".

Õpilasesindus seisab selle eest, et õpilase hääl jõuaks kooli juhtkonnani ja õpetajateni. Esindusel on oma juhatus, kuhu kuulub üks õpetaja, kes koordineerib kooskäimisi ja kaks õpilast, kellest üks on protokollija ja teine koordinaatori abi.

Õpilasesindus valib enda liikmete seast esindaja kooli hoolekogusse ning viimane on kaasatud ka õppenõukogu töösse.

NB! Kui Sul on probleem ja Sa ei taha sellest rääkida oma õpetajale, siis võid alati pöörduda ükskõik millise õpilasesinduse liikme poole ja paluda tema abi.

 

Õpilasesindusse kuuluvad 2020/21 õppeaastal järgmised õpilased:

Haiko Siim

Grete Ool

Viktoria Orb

Marina Kask

Martin Muul

Janne Vatsfeldt

Greete Auu - koosolekute protokollija

Jaana Šorina - esindusliige kooli õppenõukogus ja hoolekogus

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses tegutseb alates 2015/16 õppeaastast õpilasesindus, mille tegevust reguleerib

,,Kallemäe Kooli õpilasesinduse töökord".

Õpilasesindus seisab selle eest, et õpilase hääl jõuaks kooli juhtkonnani ja õpetajateni. Esindusel on oma juhatus, kuhu kuulub üks õpetaja, kes koordineerib kooskäimisi ja kaks õpilast, kellest üks on protokollija ja teine koordinaatori abi.

Õpilasesindus valib enda liikmete seast esindaja kooli hoolekogusse ning viimane on kaasatud ka õppenõukogu töösse.

NB! Kui Sul on probleem ja Sa ei taha sellest rääkida oma õpetajale, siis võid alati pöörduda ükskõik millise õpilasesinduse liikme poole ja paluda tema abi.

 

Õpilasesindusse kuuluvad 2020/21 õppeaastal järgmised õpilased:

Haiko Siim

Grete Ool

Viktoria Orb

Marina Kask

Martin Muul

Janne Vatsfeldt

Greete Auu - koosolekute protokollija

Jaana Šorina - esindusliige kooli õppenõukogus ja hoolekogus