Kool

Hoolekogu


Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse hoolekogu

Lembi Ratas – õppenõukogu esindaja

Kristi Kirss - vanemate esindaja

Sirje Kasela – vanemate esindaja

Maret Nuut –vanemate esindaja

Eve Kallas – vanemate esindaja

Mari-Liis Kallas – vilistlaste esindaja

Jaana Šorina – õpilasesinduse esindaja

Daili Tuuling – toetava organisatsiooni, Innove rajaleidja Lääne-Eesti büroo esindaja

Riina Allik - kooli pidaja esindaja, Saaremaa Vallavalitsuse abivallavanem

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse hoolekogu

Lembi Ratas – õppenõukogu esindaja

Kristi Kirss - vanemate esindaja

Sirje Kasela – vanemate esindaja

Maret Nuut –vanemate esindaja

Eve Kallas – vanemate esindaja

Mari-Liis Kallas – vilistlaste esindaja

Jaana Šorina – õpilasesinduse esindaja

Daili Tuuling – toetava organisatsiooni, Innove rajaleidja Lääne-Eesti büroo esindaja

Riina Allik - kooli pidaja esindaja, Saaremaa Vallavalitsuse abivallavanem