Haridustugiteenused

Ajalugu


Saaremaa valla haridus- ja sotsiaalvaldkonna koostöös planeeritud Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus sai alguse 2018. a novembrikuus. Selleks ajaks oli ligi aasta möödunud Eesti suurima territooriumiga omavalitsuse Saaremaa valla loomisest eesmärgiga koondada ja ühtlustada teenuseid, nende kättesaadavust ning kasutada efektiivsemalt ressursse kogukonnaliikmete jaoks. Ühinenud omavalitsuste haridusmaastikul oli nii rohkearvulisi linnakoole, väikseid maakoole, lasteaed-põhikoole kui kultuurilisi ja ajaloolisi õppekomplekse, mis kõik kokku tegi siis ja teeb praegugi  üldise pildi Saaremaal väga kirjuks. Samas iga haridusasutus ja selle meeskond ning asutuste ümber ja valdkonna arengusse panustajad on olnud seda meelt, et peame arvestama laste individuaalsust, pakkuma kodulähedast ja head haridust. Poliitikuid ja spetsialiste kannustas soov võimaldada lastega peredele suuremat tuge ja seeläbi suuremat heaolu võrreldes varasemaga.

Kvaliteetsete tugiteenuste kättesaadavust ja spetsialistide olemasolu hakati pidama järjest olulisemaks, kui Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetest selgus, et hariduslike erivajadustega laste arv koolides ja lasteaedades ületas 20% piiri. Samuti oldi juba kogetud, et eripäraste laste kasvatamine on suur koormus nii vanematele kui õpetajatele. Lisaks peeti tähtsaks ka valdkondade ülest koostööd laste võimetekohasel arendamisel. Oluline on olnud, et tugi, mida lapsele hariduse omandamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel pakume, oleks ennetav, paindlik ja suunatud lapsele, perele, õpetajale just siis, kui vajadust märgatakse ja jääks last saatma selle vajaduse ära langemiseni.

Haridusasutuste vahel laiali jagunenud tugispetsialistide ametikohad koondati volikogu otsuse alusel 2019. aasta alguses. Varasemalt oli Saaremaal vaid ühes suures koolis olemas kõik neli kvalifitseeritud tugispetsialisti, ent nende koormused olid ebaühtlased ja spetsialistid jagasid end väga erinevate tööde vahel. Mitmes haridusasutuses (lasteaias, koolis) puudusid spetsialistid sootuks. Keskuse loomisel on oluliseks peetud ühtlast piirkondlikku jaotumist, teaduspõhiseid metoodikaid, professionaalseid oskusi ja kogemusi, et pakkuda uut kvaliteeti lastega perede probleemide ennetamisel, perede abistamisel ja laste vaimse tervise edendamisel.

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhatajana alustas 18. märtsist 2019. a tööd Aaro Nursi, kellel oli aastatepikkune kogemus logopeedina nii haridus- kui tervishoiuvaldkonnas. Juhi eesmärgiks oli luua innovaatiline ja parimaid toimivaid praktikaid kasutav terviklik tugiteenuste keskus. Keskuses moodustati neli erialarühma: logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Tugikeskus liitus ka Sotsiaalministeeriumi ja partnerite pilootprojektiga, mille eesmärgiks oli pakkuda juhtumikorraldust võimalikult paindlikult ja ühe ukse meetodil. Lisaks pakutakse ja arendatakse alates 2020. a algusest mitmeid sotsiaalteenuseid (perelepitus, perenõustamine) keskuses lastega peredele ning oleme muutunud oluliseks partneriks valla haridusasutustele ja lastekaitseteenistusele.

Kindlasti on keskuse loomine olnud vajaduspõhine, aga tekitanud palju vastukaja sisulistes ja organisatsioonilistes küsimustes ning saanud aeg-ajalt ka kriitika osaliseks. Rõhutame, et tugikeskus on pidevalt arenev organisatsioon, mis püüab täiustuda, saavutada mõistliku ressursiga parimaid lahendusi, pidada silmas laste ja perede huve ning vajadusi.

Saaremaa valla haridus- ja sotsiaalvaldkonna koostöös planeeritud Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus sai alguse 2018. a novembrikuus. Selleks ajaks oli ligi aasta möödunud Eesti suurima territooriumiga omavalitsuse Saaremaa valla loomisest eesmärgiga koondada ja ühtlustada teenuseid, nende kättesaadavust ning kasutada efektiivsemalt ressursse kogukonnaliikmete jaoks. Ühinenud omavalitsuste haridusmaastikul oli nii rohkearvulisi linnakoole, väikseid maakoole, lasteaed-põhikoole kui kultuurilisi ja ajaloolisi õppekomplekse, mis kõik kokku tegi siis ja teeb praegugi  üldise pildi Saaremaal väga kirjuks. Samas iga haridusasutus ja selle meeskond ning asutuste ümber ja valdkonna arengusse panustajad on olnud seda meelt, et peame arvestama laste individuaalsust, pakkuma kodulähedast ja head haridust. Poliitikuid ja spetsialiste kannustas soov võimaldada lastega peredele suuremat tuge ja seeläbi suuremat heaolu võrreldes varasemaga.

Kvaliteetsete tugiteenuste kättesaadavust ja spetsialistide olemasolu hakati pidama järjest olulisemaks, kui Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetest selgus, et hariduslike erivajadustega laste arv koolides ja lasteaedades ületas 20% piiri. Samuti oldi juba kogetud, et eripäraste laste kasvatamine on suur koormus nii vanematele kui õpetajatele. Lisaks peeti tähtsaks ka valdkondade ülest koostööd laste võimetekohasel arendamisel. Oluline on olnud, et tugi, mida lapsele hariduse omandamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel pakume, oleks ennetav, paindlik ja suunatud lapsele, perele, õpetajale just siis, kui vajadust märgatakse ja jääks last saatma selle vajaduse ära langemiseni.

Haridusasutuste vahel laiali jagunenud tugispetsialistide ametikohad koondati volikogu otsuse alusel 2019. aasta alguses. Varasemalt oli Saaremaal vaid ühes suures koolis olemas kõik neli kvalifitseeritud tugispetsialisti, ent nende koormused olid ebaühtlased ja spetsialistid jagasid end väga erinevate tööde vahel. Mitmes haridusasutuses (lasteaias, koolis) puudusid spetsialistid sootuks. Keskuse loomisel on oluliseks peetud ühtlast piirkondlikku jaotumist, teaduspõhiseid metoodikaid, professionaalseid oskusi ja kogemusi, et pakkuda uut kvaliteeti lastega perede probleemide ennetamisel, perede abistamisel ja laste vaimse tervise edendamisel.

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhatajana alustas 18. märtsist 2019. a tööd Aaro Nursi, kellel oli aastatepikkune kogemus logopeedina nii haridus- kui tervishoiuvaldkonnas. Juhi eesmärgiks oli luua innovaatiline ja parimaid toimivaid praktikaid kasutav terviklik tugiteenuste keskus. Keskuses moodustati neli erialarühma: logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Tugikeskus liitus ka Sotsiaalministeeriumi ja partnerite pilootprojektiga, mille eesmärgiks oli pakkuda juhtumikorraldust võimalikult paindlikult ja ühe ukse meetodil. Lisaks pakutakse ja arendatakse alates 2020. a algusest mitmeid sotsiaalteenuseid (perelepitus, perenõustamine) keskuses lastega peredele ning oleme muutunud oluliseks partneriks valla haridusasutustele ja lastekaitseteenistusele.

Kindlasti on keskuse loomine olnud vajaduspõhine, aga tekitanud palju vastukaja sisulistes ja organisatsioonilistes küsimustes ning saanud aeg-ajalt ka kriitika osaliseks. Rõhutame, et tugikeskus on pidevalt arenev organisatsioon, mis püüab täiustuda, saavutada mõistliku ressursiga parimaid lahendusi, pidada silmas laste ja perede huve ning vajadusi.