Uudised

Soovitused 4-6-aastase lapse kõne arendamiseks 04. mai kairipirn


Selles vanuses võib lapse kõnes olla mitmeid valdkondi, mis vajavad arendamist. Logopeed aitab välja selgitada, millise valdkonna arendamine võiks antud hetkel olla primaarne.

1. Jutusta lapsele lugusid ja loe talle raamatust lugusid ette. See on lapse jaoks mitmel moel arendav, näiteks tekitab see ettekujutuse jutustuse olemusest, kuid samas arendab ka sõnavara ja lausete kasutust ning oskust mõista teksti.

2. Tee lapsega kirja eelharjutusi. Kirja eelharjutused valmistavad lapse käe ette tähtede kirjutamiseks ning toetavad silma ja käe koostöö arengut. Raamatupoodides on müügil spetsiaalsed töövihikud kirja eelharjutuste jaoks, kuid töölehti on võimalik leida ka internetist (ingliskeelseks otsingusõnaks saab kasutada „tracing worksheets“).

3. Mängi lapsega sõnamängu - koosta sõnaketti, kus järgmine sõna algab eelneva sõna lõpuhäälikuga (nt koer - raamat - tere - elu jne). Sõnamängu saab mängida erinevates olukordades, näiteks autosõidul või väljas jalutades.

4. Otsi ümbritsevast ruumist asju, mis algavad või lõppevad teatud häälikuga. Näiteks proovige toast üles leida kõik asjad, mis algavad L-häälikuga ning seejärel kõik asjad, mis lõppevad L-häälikuga. Hääli lapsele sõnu ette ja lase lapsel ära arvata, mis sõnaga tegu on (nt “Too mulle Õ-U-N", “Näita, kus on V-A-I-P"). Hea info häälimise kohta leiad sellelt lingilt.

5. Lähene tähtede õppimisele loovalt. Harjuta tähti, kirjutades neid erinevatele pindadele, näiteks liiva või manna sisse ning meisterdada neid erinevatest materjalidest (näiteks paberist, käbidest, kividest jm). Lase lapsel pimesi reljeefseid tähti kompides ära arvata, mis tähega on tegu. Kirjuta lapse seljale sõrmega tähti ja lase lapsel ära arvata, mis tähe sa kirjutasid.

6. Piira ekraaniaega ja loo kodus alasid, mis on täielikult ekraanivabad (näiteks magamistuba, köök). Jälgi, et laps saaks piisavalt magada ja oleks puhanud ning saaks päeva jooksul ka piisavalt füüsilist aktiivsust.

Selles vanuses võib lapse kõnes olla mitmeid valdkondi, mis vajavad arendamist. Logopeed aitab välja selgitada, millise valdkonna arendamine võiks antud hetkel olla primaarne.

1. Jutusta lapsele lugusid ja loe talle raamatust lugusid ette. See on lapse jaoks mitmel moel arendav, näiteks tekitab see ettekujutuse jutustuse olemusest, kuid samas arendab ka sõnavara ja lausete kasutust ning oskust mõista teksti.

2. Tee lapsega kirja eelharjutusi. Kirja eelharjutused valmistavad lapse käe ette tähtede kirjutamiseks ning toetavad silma ja käe koostöö arengut. Raamatupoodides on müügil spetsiaalsed töövihikud kirja eelharjutuste jaoks, kuid töölehti on võimalik leida ka internetist (ingliskeelseks otsingusõnaks saab kasutada „tracing worksheets“).

3. Mängi lapsega sõnamängu - koosta sõnaketti, kus järgmine sõna algab eelneva sõna lõpuhäälikuga (nt koer - raamat - tere - elu jne). Sõnamängu saab mängida erinevates olukordades, näiteks autosõidul või väljas jalutades.

4. Otsi ümbritsevast ruumist asju, mis algavad või lõppevad teatud häälikuga. Näiteks proovige toast üles leida kõik asjad, mis algavad L-häälikuga ning seejärel kõik asjad, mis lõppevad L-häälikuga. Hääli lapsele sõnu ette ja lase lapsel ära arvata, mis sõnaga tegu on (nt “Too mulle Õ-U-N", “Näita, kus on V-A-I-P"). Hea info häälimise kohta leiad sellelt lingilt.

5. Lähene tähtede õppimisele loovalt. Harjuta tähti, kirjutades neid erinevatele pindadele, näiteks liiva või manna sisse ning meisterdada neid erinevatest materjalidest (näiteks paberist, käbidest, kividest jm). Lase lapsel pimesi reljeefseid tähti kompides ära arvata, mis tähega on tegu. Kirjuta lapse seljale sõrmega tähti ja lase lapsel ära arvata, mis tähe sa kirjutasid.

6. Piira ekraaniaega ja loo kodus alasid, mis on täielikult ekraanivabad (näiteks magamistuba, köök). Jälgi, et laps saaks piisavalt magada ja oleks puhanud ning saaks päeva jooksul ka piisavalt füüsilist aktiivsust.