Uudised

Kas Sinu laps on kooliks valmis? 04. aprill kairipirn


Kas laps on kooliks valmis? Koolivalmidus? Mida teha enne kooli?

Sotsiaalne valmisolek

Huvi koostöö vastu;

emotsioonidega toimetulek;

suhtlemine eakaaslaste ja täiskasvanutega;

orienteerumine ümbritsevas maailmas;

abi küsimise julgus ja oskus.

Füüsiline valmisolek

Tervislik seisund;

peen- ja üldmotoorika;

liikumisaktiivsus;

vastupidavus.

Akadeemilised oskused

Hääldab õigesti kõiki häälikuid;

tunneb kõiki trükitähti, loeb kokku ühe-kahesilbilisi sõnu;

oskab kirjutada kõiki trükitähti;

tunneb numbreid ja arve 12 piires;

mõistab arvu ja hulga seost, liidab ja lahutab 5 piires;

teab ja kasutab mõisteid suurem, väiksem, suudab võrrelda hulki 12 piires;

orienteerub ajas - eile, täna, homme; aastaajad;

teab oma sünnipäeva, kodust aadressi, oma koduteed.

Rohkem saate lugeda ja vaadata:

Innove Rajaleidja: Kas laps on kooliks valmis?

Videoloeng vanematele, kes tahavad teada, mida tähendab lapse koolivalmidus

Koolivalmiduse kujunemisest

Kui tunned, et vajad sel teemal nõu, pöördu julgelt Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna eripedagoogide poole →

https://tugikeskus.saare.ee/kontaktid/haridustugiteenused/eripedagoogid/

 

Kas laps on kooliks valmis? Koolivalmidus? Mida teha enne kooli?

Sotsiaalne valmisolek

Huvi koostöö vastu;

emotsioonidega toimetulek;

suhtlemine eakaaslaste ja täiskasvanutega;

orienteerumine ümbritsevas maailmas;

abi küsimise julgus ja oskus.

Füüsiline valmisolek

Tervislik seisund;

peen- ja üldmotoorika;

liikumisaktiivsus;

vastupidavus.

Akadeemilised oskused

Hääldab õigesti kõiki häälikuid;

tunneb kõiki trükitähti, loeb kokku ühe-kahesilbilisi sõnu;

oskab kirjutada kõiki trükitähti;

tunneb numbreid ja arve 12 piires;

mõistab arvu ja hulga seost, liidab ja lahutab 5 piires;

teab ja kasutab mõisteid suurem, väiksem, suudab võrrelda hulki 12 piires;

orienteerub ajas - eile, täna, homme; aastaajad;

teab oma sünnipäeva, kodust aadressi, oma koduteed.

Rohkem saate lugeda ja vaadata:

Innove Rajaleidja: Kas laps on kooliks valmis?

Videoloeng vanematele, kes tahavad teada, mida tähendab lapse koolivalmidus

Koolivalmiduse kujunemisest

Kui tunned, et vajad sel teemal nõu, pöördu julgelt Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna eripedagoogide poole →

https://tugikeskus.saare.ee/kontaktid/haridustugiteenused/eripedagoogid/